CV-RÅD

Språkkunskaper på ditt CV: Hur du visar dina språkfärdigheter & språknivå

Home > 
Blog > 
CV-råd > 
Språkkunskaper på ditt CV: Hur...
Sep 8, 2022 8 min read

“Kan prata, läsa och skriva på engelska.”

Är det tillräckligt för at visa dina språkkunskaper på ett CV?

Vad skulle den ideala beskrivningen vara?

Det är vanligt att säga att man är “flytande” i spanska, eller att man kan ”grundläggande” tyska.

Men, hur kan du få ditt CV att stå ut mer?

Låt oss gå till botten av det.

I denna CV-guide för språkkunskaper lär du dig:

 • När du bör inkludera dina språkkunskaper på ditt CV
 • De bästa sätten att beskriva språkkunskaper på ett CV
 • Exempel på olika nivåer av språkkunskaper från riktiga CV:n
 • Vilka officiella språkliga referensramar som finns och varför det spelar roll vilken du använder

Skrota den gamla MS Office-mallen och välj istället bland över 500 moderna CV-mallar som passar alla jobb

Enhancv Språkkunskaper på ditt CV: Hur du visar dina språkfärdigheter & språknivå resume language skills

Bryr sig rekryterare om mina språkkunskaper?

Det korta svaret är ja, det gör dem.

Men, de kommer inte förvänta sig att du kan citera Tolstoy på tyska för att du ska få jobbet.

Det handlar mer om din skicklighet att kommunicera med kunder, medarbetare och ledningen i företagets dagliga verksamhet.

Utan detta klarar sig inte många företag.

Därför tittar rekryterare på dina språkkunskaper för att bättre förstå dina kommunikationsfärdigheter.

Språkkunskaper ger dig inte bara möjligheten att kommunicera med andra, det ger dig också kulturella insikter.

Det blir viktigare och viktigare för företag då ekonomin globaliseras inom alla områden.

När ska du skriva om sina språkkunskaper?

När du skriver ditt CV, tänk på att det blanka pappret är en värdefull resurs.

Varje del av ditt CV ska hjälpa dig att sälja dig själv till din framtida arbetsgivare.

Det är därför du endast bör inkludera dina språkkunskaper om det är relevant för jobbet du söker.

Om dina språkkunskaper är värdefulla för företaget

Det kanske känns som en uppenbar anledning – vilket det är – men om dina språkkunskaper är relevanta för jobbet du hoppas att få ska du självklart ha med dem.

Däremot behöver inte det betyda att rekryteraren har listat språkkrav i tjänstebeskrivningen. Tänk på vad dina dagliga uppgifter i rollen skulle vara.

Om du ansöker om ett jobb som säljassistent, hur troligt är det att det kommer hjälpa dig kommunicera med kunder om du kan mer än ett språk?

Om du jobbar inom kundservice, hur många länder är företag baserat i?

Det är bara några av de frågor som du bör fråga dig själv.

Tumregeln är, om du ska jobba i en roll där allmänheten spelar en stor roll så är dina språkkunskaper troligen relevanta.

När Sia skrev sitt kundtjänst CV visste han att hans möjlighet att prata över tre språk skulle ha betydelse för rekryterarna på SAP SE.

Enhancv Språkkunskaper på ditt CV: Hur du visar dina språkfärdigheter & språknivå resume language skills

Exempel på en språksektion byggd med Enhancv

Om du har lite erfarenhet

Språkkunskaper är fantastiska för att lägga till innehåll på ditt CV. Om du skriver ditt första CV eller ett student CV, kan språkkunskaper visa att du är snabblärd och att du kan tillämpa kunskaper i verkliga situationer.

På Averys volontär CV visade han upp sina språkkunskaper vid en ansökan till en roll på AIESEC, som har baser på många platser i världen.

Enhancv Språkkunskaper på ditt CV: Hur du visar dina språkfärdigheter & språknivå resume language skills

Exempel på en språksektion byggd med Enhancv

Om den öppna rollen har mycket konkurrens

Tänk dig följande scenario:

Både Tom och Emma söker en roll som senior marknadsföringschef på Etsy.

De har lika mycket erfarenhet och deras färdigheter är väldigt lika.

Men, Emma har nämnt att hon är flytande i franska och tyska på sitt CV, medan Tom inte har gjort det.

Det värde som Emma har presenterat för företaget ökar nu exponentiellt eftersom hennes språkkunskaper kommer att användas en hel del i praktiken.

Även om Toms språkkunskaper liknar Emmas har han inte visat detta, och det minskar hans chanser att bli kontaktad av rekryteraren.

Om du söker ett jobb i ett annat land

Som en utländsk ansökande vill du så fort som möjligt visa rekryteraren att språket inte är ett hinder.

Om du måste visa att du är snabblärd

När en del av ditt jobb handlar om att lära dig mycket nya saker kan du använda din erfarenhet med språk till din fördel.

Du drar nytta av att visa dina språkkunskaper, eftersom det visar hur snabblärd du är i flera områden:

 • Research och organisationsområden
 • Program och projektledningsjobb
 • Kommunikation och marknadsföringsrelaterade jobb

Skriv inte om dina språkkunskaper på ditt CV om…

Om något av de ovanstående situationerna inte stämmer in på dig är det bäst att skippa språkkunskaperna på ditt CV.

Samma sak gäller om du är en monoglott, det ville säga en person som bara pratar ett språk. Då kommer rekryterare helt enkelt anta att ditt starkaste språk är det språk som ditt CV är skrivet på.

Det finns inget behov av att skriva att du pratar svenska flytande om du bor i Sverige och ditt CV är skrivet på svenska.

Det tar upp onödig plats på ditt CV och påverkar längden av ditt CV.

Var ska du skriva dina språkkunskaper?

Var du ska skriva om dina språkkunskaper beror på nivån du har på språket och hur relevanta dina språkkunskaper är för jobbet.

Om språkkunskaper är väsentliga för rollen, tillägna då en specifik del till att diskutera dem (som tidigare visat).

Om språkkunskaperna däremot bara är en preferens och inte särskilt relevanta för jobbet kan du inkludera dem under utbildning eller erfarenhet.

Hur beskriver du din språknivå?

När man tittar på språknivåer dyker följande frågor upp:

 • Är kunnighet och att vara flytande samma sak?
 • När ska man skriva det ena eller det andra?
 • Kommer de förstå att jag kan läsa och skriva om jag ligger på en mellannivå?

Vi börjar med att beskriva vad de olika språknivåerna betyder.

Välj din nivå

Om du inte beskriver din språknivå är det onödigt att ha med det på ditt CV. Det får en liknande premiss som att lägga till dina bedrifter under flera olika rubriker. Rekryteraren behöver ett konkret sätt att bedöma dina kunskaper.

Grundnivå

Grundläggande språkkunskaper kan användas när du precis har börjat lära dig ett nytt språk. Du kan några ord och fraser men du har ingen riktig förståelse för grammatiken.

Goda kunskaper

När du har goda kunskaper av ett språk kan du tala språket, men med lite svårigheter. Du kan inte prata i samma takt som någon som har språket som modersmål och ditt ordförråd är begränsat. Däremot kan du hålla konversationer på språket och du kan läsa någorlunda bra.

Mycket goda kunskaper i tal och skrift

Du är bra på att tala, skriva och läsa på språket utan större svårigheter. Du ser inte några problem med att använda språket professionellt, däremot är du inte flytande. De som har språket som modersmål kan behöva repetera saker och du kan ha svårt att förstå vardagliga uttryck eller slang.

Flytande

När du är flytande på ett språk kan du läsa, skriva och tala ett språk utan några problem.

Modersmål

Om du har ett språk som modersmål har du växt upp med att tala språket. Du har kommunicerat på språket så långt bak i tiden som du kan minnas. Du har talat språket hela livet och har finslipat på dina kommunikationsfärdigheter i språket genom formell utbildning och så vidare.

Styrkande bevis

Det finns officiellt accepterade språkkunskapsmätande ramverk.

Du kan ta olika tester som bevisar dina språkkunskaper, och få exempelvis en internationell språkexamen. Folkuniversitetet, till exempel, har information om detta.

CEFR är en riktlinje utvecklad av Europarådet för att beskriva färdigheter i olika språk. Referensramen används vanligen i Europa och har olika nivåer och beskrivningar som mäter vilken språkgrad du ligger på.

Ett växande antal rekryterare använder LinkedIns egna skala med 5 språknivåer:

 • Grundläggande kunskaper
 • Begränsade kunskaper
 • Professionella kunskaper
 • Fullständiga professionella kunskaper
 • Kunskaper på modersmåls- eller tvåspråkig nivå

Beskriv enkelt dina språknivåer med Enhancvs online CV-byggare. Välj din språknivå genom att dra i skjutreglaget för att välja din språknivå och använd den korta beskrivningen för att identifiera hur flytande du är.

Enhancv Språkkunskaper på ditt CV: Hur du visar dina språkfärdigheter & språknivå resume language skills

Misstag du vill undvika när du inkluderar dina språkkunskaper

Lögner

I verkligheten finns det ingen anledning till att ljuga om dina språkkunskaper på ditt CV.

Rekryterare kommer inte bara att bortse från ditt CV om de misstänker att du ljuger, utan det tillägger inte heller något värde.

Om ett specifikt språk är ett krav för rollen du söker och du ljuger om dina kunskaper kommer du inte kunna prestera i rollen. Alltså är det bortkastad tid att söka denna roll.

Om du däremot ljuger om dina språkkunskaper för en roll där språkkunskapen inte är relevant kommer inte detta ge rekryteraren något bra intryck. Ärlighet varar längst.

Du glömmer att uppdatera LinkedIn

När du skriver om dina språkkunskaper på ditt CV – uppdatera i samma veva din information på LinkedIn för att reflektera detta.

En fördel med att uppdatera dina språk på LinkedIn är att dina kollegor kan ge rekommendationer och referenser för hur bra dina kunskaper är.

Du använder för mycket plats för språk när det inte är relevant

Det här borde vara glasklart men om språk inte har stor betydelse för ditt jobb, spendera då inte för mycket tid på språkdelen på ditt CV.

Om du däremot formellt har studerat ett språk kan du alltid skriva om detta under din utbildning eller erfarenhet.

Du glömmer inkludera ditt modersmål

Skriv ner ditt modersmål tillsammans med de andra språken som du kan. Annars kan rekryterare bli förvirrade, särskilt om du söker ett jobb i ett annat land.

Blanda inte ihop olika språknivåer och ramverk

Det är viktigt att du är konsekvent.

Skriv inte att din nivå ligger på B2 i ryska och AH i spanska, till exempel.

Lär känna företaget du söker jobb hos, är det amerikanskt företag kan du använda ACTFL, men är det ett europeiskt bör du använda CEFR.

Om du inte är säker på hur de olika nivåerna jämförs med varandra i olika delar av världen kan du kika på denna Wikipedia artikel som jämför CEFR- och ACTFL-ramverk.

Nyckelord: språkkunskaper på CV

När du bestämmer om du ska skriva om dina språkkunskaper på ditt CV eller inte så är relevans det viktigaste att tänka på.

Språkkunskaper kan ha en stor påverkan på huruvida rekryteraren kommer att ringa in dig för en intervju, men samma sak kan sägas om du listar språkkunskaper som inte är relevanta för rollen.

En annan punkt att tänka på är språknivån. Rekryterare vill veta hur bra du är på språket som du har listat.

***

Har du några funderingar eller kommentarer om språkkunskaper på CV? Hur skriver du om dina språkkunskaper på ditt CV? Skriv till oss i kommentarerna!

Make your move!
Your resume is an extension of yourself.
Make one that's truly you.
Rate my article:
Språkkunskaper på ditt CV: Hur du visar dina språkfärdigheter & språknivå
Average: 4.64 / 5.00
(433 people already rated it)
Kal Dimitrov
Kaloyan Dimitrov is a resume expert and content manager at Enhancv. He frequently publishes blog posts around resume writing, cover letters & job applications, and authors more than 500 publications on the site. Kaloyan also runs a Career Accelerator Bootcamp for young graduates where he applies his practical knowledge of job applications and writing resumes and educates people on how to present their best selves in front of business representatives. His opinions on resume writing and career development have been featured in Chron., as well as cited by top universities such as Simon Fraser University and UCL.
Linkedin Logo